Bestyrelse

Vejlesøparkens

Antenneforening

Bestyrelsen består af

 

Formand

Steen Christiansen

Tlf.: 2252 8876

Mail: steen.christiansen@gmail.com

 

Medlemmer

Peter Sørensen

Tlf.: 2175 7038

Mail: peter.sorensen@ddf.dk

 

Birthe Hartmann

Tlf.: 4016 3814

Mail: birthe.hartmann@youmail.dk

 

Christian Skoubye

Tlf.: 6139 0956

Mail: christian@skoubye.dk

 

Inger Hoffmann

Tlf.: 23480910

Mail: bihoff@privat.dk

 

Suppleanter


Meddelelse til bestyrelsen

 
 
 

Arbejdsgrupper                   

 

Medlemsrelationer

Skal arbejde med rekruttering af medlemmer,

opkrævning af kontingent samt kontakt til VSP's beboere i

almindelighed. Forslag til layout og indhold i kontakt.

 

Økonomi

Registrering af foreningen i erhvervsregisteret, oprette bankkonto og oprette finanssystem. Ansvarlig for regnskabsføring.

Intern revision Birthe

 

Leverandører

Kontakt til leverandører og indhentning af tilbud .

 

Organisation, struktur, administration

Skal arbejde med foreningens fremtidige organisering, struktur og

administration.