Bestyrelse

Vejlesøparkens

Antenneforening

Nye tilbud på TV og internet


På generalforsamlingen i september blev bestyrelsen bedt om at indhente tilbud på et nyt netværk til levering af både TV og internet. Der er to forskellige teknologier, der kan levere TV og internet: enten PDS til internet og Coax til TV eller en fiberløsning til både TV og internet. Fiberløsningen bliver ofte refereret til som FTTH - Fiber to theHome. Fiberløsningen har en række fordele: der skal kun trækkes eet kabel i stedet for to, og det er kun halvt så tykt som et PDS eller Coax kabel. Internt i lejlighederne vil PDS og Coax kablerne skulle trækkes ien kabelbakke, hvorimod fiberkablet kan klipses eller limes op. Fiberkablet påvirkes ikke af støj fra andre kilder, hvilket kan være væsentligt i en fremtid med 5G mobile net.
Bestyrelsen har bedt de oprindelige tilbudsgivere samt et par nye leverandører give tilbud på installation af nyt net til både TV og internet. Alle leverandører har ønsket at gennemgå bygningerne igen, det har derfor taget lidt længere tid end forventet at få alle tilbud tilbage, men det er nu sket.
Vi kan se af tilbuddene, at vi typisk kan forvente en besparelse på TV og internet på ca. 400 kr. pr. måned, selvfølgelig afhængig af nuværende abonnementer. Besparelsen koster naturligvis en pris - forsigtigt sat vil det koste ca. 200 kr. i afdrag og rente om måneden i 5 år, hvorefter afdrag og renter bortfalder.
Udgangspunktet for beregningerne er:
- at installationen skal føres helt ind til det nuværende Coax stik, hvor der vil blive opsat et nyt stik til TV og internet med trådløs WIFI. Den enkelte beboer skal altså ikke selv foretage nogen form for installation.
- at hele installationen finansieres med et lån, der tilbagebetales over 5 år.
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i starten af januar, hvor der skal tages endelig beslutning om valg af leverandør og teknologi.

Meddelelse til bestyrelsen

 
 
 
 


Bestyrelsen består af

 

Formand

Steen Christiansen

Tlf.: 2252 8876

Mail: steen.christiansen@gmail.com

 

Medlemmer

Peter Sørensen

Tlf.: 2175 7038

Mail: peter.sorensen@ddf.dk

 

Birthe Hartmann

Tlf.: 4016 3814

Mail: birthe.hartmann@youmail.dk

 

Christian Skoubye

Tlf.: 6139 0956

Mail: chr.schoubye@gmail.com

 

Inger Hoffmann

Tlf.: 23480910

Mail: bihoff@privat.dk

 

Suppleanter