Hjem

Vejlesøparkens Antenneforening blev stiftet den 29. august 2018 med det formål at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med TV-kanaler og internet

Antenneforeningen nedlægges


Maj 2022Antenneforeningens seneste information til medlemmerne blev givet i september 2021 i forbindelse med vor ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen har siden da arbejdet videre for at opnå en solid, sikker og økonomisk internet-løsning, som vi ville præsentere for medlemmerne på informationsmøder i dette forår.


Vi har fundet og indhentet tilbud på en teknisk god løsning, som ville tilfredsstille alle de behov, som vi var opmærksomme på.


Men økonomien blev et problem. Vi havde tilsagn fra leverandøren og fra en bank om finansiering af et lån til at dække installationen således, at med mindst 150 tilsluttede lejligheder kunne man komme i gang uden nogen stor udbetaling ved installationen og betale 200 kr. om måneden for internet, inklusive kontingent og afdrag på investeringen. Vi havde dog behov for en kaution for et lån over 10 år og anmodede bestyrelsen for grundejerforeningen og ejerforeningerne herom. Men deres vurdering var, at området ”undergår en hastig teknologisk udvikling og samtidig oplever en væsentlig konkurrence. På den baggrund vurderes projektets tilbagebetalingstid og økonomiske marginer at være problematiske.” De ville derfor ikke bidrage til sikkerhedsstillelse for projektet.


Antenneforeningens bestyrelse ser derfor ikke mulighed for at tilbyde beboerne en tilfredsstillende løsning. Vi vurderer, at projektet ikke kan opnå tilstrækkelig tilslutning ved at blive finansieret gennem større engangsbetalinger. Vi giver initiativet tilbage til ejerforeningerne og grundejerforeningen, som oprindelig foreslog dannelsen af antenneforeningen.


Vi beklager denne afslutning af antenneforeningens virke.


Med venlig hilsen


Steen Christiansen

Birthe Hartmann

Inger Hoffmann

Christian Schoubye

Peter Sørensen
Antenneforeningen informerer

Februar 2021


Manglende tilslutning


Tak til alle, som har tilmeldt sig vort tilbud om internet. Tilbuddet er så godt, at vi havde forventet langt flere tilmeldinger. Men fristen for tilmeldinger er nu nået, og vi kan konstatere, at der desværre kun er modtaget 110 tilmeldinger. Det er ikke i nærheden af de 150, som var fastsat som mindstegrænse for gennemførelse. Derfor indstiller bestyrelsen foreløbig arbejdet.

 

De tilsagn, som vi har modtaget, er derfor som aftalt ugyldige, og alle er frit stillet.

 

Vi antager, at det er en væsentlig årsag til, at ikke flere har tilmeldt sig, at vi ikke har kunnet afholde ordentlige informationsmøder, og at der derfor kan være en usikkerhed hos nogle beboere.

 

Vi vil overveje at genoptage sagen, når der igen bliver åbnet for forsamlinger, med informationsmøder og andre foranstaltninger.

 

Tilbuddet er for godt til helt at kassere!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vejlesøparkens Antenneforening.